kropka
kropka

Strona główna
Słowo o firmie
Kwalifikacje
Kontakt
Wyślij e-mail

kropka
kropka

kropka

kropka
rzetelna firma

kropka
kropka
kropka


kropka
kropka
 
 
 
                           
 
 
kropka

 

ARCHIWUM

Co nowego w programie Płatnik 7.03.002

2009-09-30

Płatnik 7.03.002 może być instalowany wyłącznie jako aktualizacja do wersji 7.03.001. Na komputerach bez programu Płatnik 7.03.001 instalacja tej wersji nie jest możliwa .

Wprowadzono następujące zmiany merytoryczne w wersji 7.03.002 programu Płatnik:

 • umożliwiono wyliczanie składek i weryfikację kodu tytułu ubezpieczenia 1240 z ustalonym prawem do emerytury i renty - od dnia 1 września 2009 r.;

 • wprowadzono nowy schemat podlegania kodu tytułu ubezpieczenia 0800 bez ustalonego prawa do emerytury lub renty - od dnia 1 września 2009 r.;

 • zamknięto okresy obowiązywania kodów tytułu ubezpieczenia 0412, 0418, 0422, 0425, 0427, 0429 z dniem 31 grudnia 2009 r.;

 • dopuszczono obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla kodów tytułów ubezpieczenia 0511, 0512, 0513, 0550, 0560, 0570, 0572;

 • zmieniono zakres występowania kodu przerwy 155 dla kodu tytułu ubezpieczenia 5000;

 • zamknięto okres dopuszczalności występowania zasiłków finansowanych z budżetu państwa z datą 31 sierpnia 2009 r.


Puzzle 2009+ wersja 1.3 /opis zmian względem poprzedniej

2009-03-11

Nowy PIT-11
Program dostosowano do nowego wzoru deklaracji PIT-11, o numerze 17. Ponieważ ten wzór obowiązuje od roku 2009, więc przy użyciu Puzzli 2009+ - jak sama nazwa wskazuje - można odtąd sporządzać tylko deklaracje, które są z nim zgodne.


Uwaga: na dzień zakończenia prac nad wersją 1.3 Puzzli, system Ministerstwa Finansów zawiera błąd uniemożliwiający złożenie e-deklaracji PIT-11(17) w przypadku gdy kwota z poz. 41 lub 42 - tj. przychody lub koszty, do których zastosowano odliczenie na podstawie art.22 ust.9 pkt 3 ustawy - nie jest okrągła (jest niecałkowita).


Dostosowania do Windows Vista
Uwaga: administrator Windows i administrator Puzzli to różne funkcje (i, być może, osoby). Administrator Windows to osoba, która loguje się do Windows jako administrator. Administrator Puzzli to osoba, która loguje się w Puzzlach jako administrator.

 • Większość ustawień przeniesiono z pliku TAX.INI do plików SETTINGS.INI w katalogach użytkowników w bazie danych. Dzięki temu użytkownik może korzystać z tych samych - swoich - ustawień niezależnie od tego, na którym komputerze w sieci pracuje.
  Jeśli z bazy danych korzysta kilku użytkowników, to system zabezpieczeń musi być włączony (aplikacją Administrator) i najwyżej jeden użytkownik może się logować jako administrator Puzzli. W przeciwnym razie użytkownicy będą korzystali ze wspólnych ustawień, nadpisując je sobie nawzajem.
 • W pliku TAX.INI pozostawiono sekcje [Formularze IPS] i [Template], ponieważ mogą być wypełniane tylko "ręcznie" (zakładamy, że przez administratora Windows), a zazwyczaj w ogóle ich nie ma. W dodatku obie te sekcje są związane raczej z komputerem (zainstalowanymi formularzami IPS, mapowaniem katalogu szablonów) niż z użytkownikiem.
 • Zakładając, że bieżący zestaw formularzy jest związany z domyślną drukarką (ta zaś jest przypisana do każdego użytkownika Windows z osobna), przenosimy ustawienie zmiennej "Forms" z pliku TAX.INI do klucza HKEY_CURRENT_USER\Software\Puzzle\Forms.
 • Ustawienia wydruków wersji LPT są zapisywane od zawsze w pliku ADPRN.INI. Wsparcie dla wersji LPT zakończyło się w zasadzie kilka lat temu i wersja ta nie będzie dostosowywana do wymagań Windows Vista i nowszych. Zmiany ustawień wydruków LPT mogą wymagać w tych Windows logowania jako administrator Windows.
 • Puzzle wymagają i będą wymagać uprawnień administratora Windows do:
  1. pełnej instalacji,
  2. upgrade'u,
  3. aktywacji,
  4. zmiany katalogu formularzy w Edytorze Formularzy.
linia

Puzzle 2009+ wersja 1.2 /opis zmian względem poprzedniej

2009-03-9


Najwazniejsze zmiany w nowe wersji:

 • W parametrach kadrowo-płacowych, na stronie "Podatki" dodano pola związane ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym od umów zleceń i o dzieło - miesięczny limit przychodu oraz stawkę.
 • W parametrach kadrowo-płacowych, na stronie "Ubezpieczenia" dodano pole maksymalnej miesięcznej podstawy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ten parametr nie jest na razie wykorzystywany przez program.
 • Jedną kwotę wynagrodzenia brutto zastąpiono dwoma kwotami: brutto umowy oraz brutto rachunku. Jest to przydatne np. gdy do jednej umowy jest kilka rachunków (wówczas kwota umowy i rachunku jest różna). Kwota brutto umowy ma przeznaczenie wyłącznie archiwalno-informacyjne. Podstawą obliczeń jest kwota brutto rachunku. Jeśli jednak kwoty brutto rachunku i umowy są równe, to zmiana kwoty umowy powoduje taką samą zmianę kwoty rachunku, i przeliczenie kwot zależnych od niej.
 • W oknie umowy można wprowadzić podstawę ubezpieczenia emerytalnego i rentowego inną niż kwota brutto rachunku. Jest to potrzebne ze względu na roczne ograniczenie tej podstawy (art.19 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).
 • Jeśli przychód z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło nie przekracza limitu podanego w parametrach kadrowo-płacowych, to w wierszu przychodu można zaznaczyć że podatek ma być zryczałtowany.
 • W wierszu poświęconym kosztom uzyskania można wybrać, że koszty mają być uwzględnione w takiej wysokości jak z tytułu stosunku pracy (art.22 pkt 9 ust.5 ww. ustawy). Taki wybór jest właściwy dla kontraktów menedżerskich.
 • W wierszu "Podatek należny" można zaznaczyć, że podatek ma być obliczany według wyższej stawki (tj. z drugiego progu podatkowego).
  To ustawienie jest nieistotne i niedostępne w przypadku opodatkowania ryczałtem.
 • W zestawieniu rachunków do umów (dla zadanego pracownika i roku) dodano w każdym miesiącu trzeci wiersz, w którym podane są miesięczne sumy (brutto rachunku, składki itd.) dla rachunków opodatkowanych ryczałtem.
 • Umowy opodatkowane ryczałtem nie są uwzględniane przy sporządzaniu PIT-11, PIT-40, PIT-4 ani PIT-4R.
 • Umowy opodatkowane ryczałtem są pomijane w zestawieniu zaliczek od umów o dzieło i zleceń. Są za to uwzględniane w nowym zestawieniu - "Ryczałt od umów o dzieło i zleceń".
 • Klonowanie umów: w menu "Tabela" listy umów zleceń i o dzieło dodano polecenie "Klonuj", które powoduje utworzenie nowego rachunku do istniejącej (bieżącej) umowy, powielając treść (w tym numer) umowy.

ako

Puzzle 2009+ wersja 1.10 /opis zmian względem poprzedniej

2009-02-17

e-Deklaracja PIT-11
Program przystosowano do składania deklaracji PIT-11(16) - tj. za rok 2008 - w formie elektronicznej.
Złożone deklaracje PIT-11 zapisywane są w rejestrze e-deklaracji podatnika, którym w tym przypadku jest pracownik.

Zestawienie e-deklaracji pracowników
W menu "Analizy" firmy dodano raport "Zestawienie e-deklaracji pracowników". Ten raport uwzględnia wszystkie e-deklaracje pracowników firmy, których okres (tj. miesiąc kończący okres rozliczeniowy) mieści się w zadanym przedziale w domyślnym roku. Informacja o UPO
W menu "Deklaracje" rejestru e-deklaracji dodano opcję "Informacja o UPO w postaci PDF". Opcja ta jest dostępna dla tych pozycji, dla których pobrano i zapisano UPO w postaci XML. Jest to w istocie wyciąg z zapisanego UPO. Rozmiar czcionki
Można wybrać jeden z trzech rozmiarów czcionki używanej w oknach-listach (np. firm i właścicieli). Oczywiście mała czcionka pozwala zmieścić na ekranie najwięcej informacji, natomiast duża powinna zadowolić osoby, które nie chcą wysilać wzroku. Wyboru wielkości czcionki dokonuje się w menu "System", opcja "Rozmiar czcionki list".

ako

Firma ADAD opublikowała właśnie nową wersję programu Puzzle 2009+ 1.07

2009-01-28

Poprawki są istotne ale nie "strategiczne" dla bieżącego funkcjonowania programu i dotyczą głównie przekazu elektronicznego deklaracji VAT. Wynikają one głównie z reakcji ADAD na testy tej funkcjonalności które przeprowadziliśmy w naszym laboratorium i błędy/niedomagania które wykryliśmy. Nasi stali klienci abonamentowi otrzymają tą poprawkę w trakcie naszej najbliższej wizyty bądź zainstalujemy ją "zdalnie" poprzez internet.
Ponadto informujemy że ADAD nie planuje wdrożenia w najbliższym czasie deklaracji ZAW-E1 i ZAW-E2 (a szkoda.- byłoby łatwiej zamiast wypisywać wszystkie dane które są i tak dostępne w programie).

ULEPSZENIA I ZMIANY
Numer referencyjny e-deklaracji można zaznaczyć w oknie szczegółów i skopiować do pamięci. Potem taki numer można wstawić w formularz PDF i UPO. W oknie informacji o programie podane są katalogi formularzy oraz szablonów dokumentów. Wszystkie katalogi można skopiować do pamięci, by potem wkleić np. w emailu do hotline'u.

POPRAWKI
Program wyglądał jakby "wisiał" gdy bramka MF nie wydawała UPO. W okienku informującym o pobieraniu brakujących UPO dodano guzik "Anuluj" umożliwiający rezygnację z pobierania. Przy wprowadzaniu kodów mazowieckich, śląskich lub wielkopolskich urzędów skarbowych pojawiało się ostrzeżenie, że kod jest niepoprawny.

ako

Ostrzeżenie dla użytkowników programu TaxPro

2009-01-27

W pierwszej wersji TaxPro na rok 2009 oznaczonej numerem 2009 v .1.04 pojawił się poważny błąd mający skutki dla generowanych deklaracji PIT28 i VAT7 .Dokumenty wpisane w wersji programu 9.75 (2007/2008) już po zainstalowaniu programu na rok 2009 nie są uwzględniane w podsumowaniu rejestrów a co za tym idzie skutkują nieprawidłową deklaracją VAT-7

Zainstalowanie wersji 2009 v. 1.06 zabezpiecza przed kolejnymi błędami ale nie likwiduje skutków błędów które wystąpiły wcześniej. Biura rachunkowe objęte stałą obsługą abonamentową przez AKO otrzymują od nas bezpłatną pomoc w zakresie usuniecia ewentualnych błędówMożecie Państwo również napotkać problemy we współpracy z programem Formularze IPS skutkujące częstym wyłączaniem się programu TaxPro/Puzzle. Istnieje już rozwiązanie tego problemu. Zapraszamy do współpracy.

ako

W chwili obecnej jest gotowa najnowsza aktualizacja programu Puzzle / TaxPro

2009-01-23

Aktualizacja poprawia błedy wykryte już po ukazaniu się wersji 2009+1.0.4.
W wersji 2009+1.0.6 poprawiono zgłoszone problemy:
.  Polecenia przelewów tworzone w oknie deklaracji VAT-7 nie miały, w przypadku osoby fizycznej, właściwie wypełnionej nazwy i adresu zobowiązanego
Przy wydruku deklaracji VAT-7 pomijany był telefon kontaktowy podatnika  W podziale dostaw według proporcji nabyć nie podpowiadała się kwota storna podatku
Wraz z Puzzlami 2009+ upgrade instaluje Puzzle 2007+ v9.70.6, które przy każdej zmianie w rejestrze dokumentów Puzzlami 2007+ powodują przeliczenie w Puzzlach 2009+. Informujemy również, że została poprawiona współpraca z aplikacją Formularze IPS. W celu wyeliminowania problemu należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania Formularze i Biuro Rachunkower IPS.

ako

Puzzle 2009+ wersja 1.0

2009-01-16

Zmiany wzorów wielu deklaracji wymuszają wprowadzenie nowej generacji programu, tj. "2009+" - czyli służącej do rozliczania roku 2009 i następnych. Nie chcąc mnożyć generacji bardziej niż to jest konieczne, robimy małe odstępstwo od reguły ich nazewnictwa i przyjmujemy, że Puzzle 2009+ służą także do sporządzania deklaracji PIT-28 i PIT-40 za rok 2008 (ostatecznie deklaracje te składa się w roku 2009).
Numerację wersji dla każdej nowej generacji będziemy odtąd zaczynać od "1.0".
Zatem zainstalowane właśnie zostały Puzzle 2009+ wersja 1.0.

ako

Nowa wersja TaxPro/Puzzle - już z podpisem elektronicznym !


2009-01-09

Ukazała się nowa wersja programu TaxPro/Puzzle. Wśród ważniejszych zmian należy podkreślić nowe deklaracje PIT-28, PIT-11 oraz VAT-7. Największą nowością jest wdrożenie systemu podpisu i wysyłki elektronicznej deklaracji VAT-7 co znakomicie ułatwia pracę i oszczędza czas oraz paliwo. W planach ADAD są kolejne deklaracje. Szczególnie przydatny byłby PIT-11 w związku z koniecznością wysyłki tych deklaracji dla wszystkich pracowników do końca lutego.

Uruchomienie procesu wysyłki wymaga pewnych czynności dotyczących zarówno samego programu jak i środowiska w którym on pracuje. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą i zamówienia szkolenia. Szkolenie jest bezpłatne dla klientów abonamentowych

ako

WAZNA INFORMACJA

Poniższy opis dotyczy metody postępowania w związku z problemem z wysyłką ZUS, który nastąpił od nowego roku

2008-12-22

Instrukcja postępowania

 1.  Zapisujemy dołączone pliki w dowolnym miejscu np. na pulpicie (kliknąć PRAWYM klawiszem myszy, dalej wybieramy Zapisz element docelowy jako...)

 2. Wchodzimy w Płatnika - po lewej stronie wybieramy belkę " Przekaz elektroniczny"oraz ikonkę "Certyfikaty"

 3. Klikamy PRAWYM klawiszem myszy na środku ekranu

 4. Wybieramy opcję "Rejestruj z pliku" i kolejno wskazujemy zapisane uprzednio plik

ako

 

 

 


 

 

 

 


   kropka
kropka
kropka Ankieta ofertowa
kropka
haha
kropka Podpis elektroniczny
ozdoba

haha
kropka
kropka
kropka Sklep internetowy
center

kropka
kropka
   kropka
kropka
kropka Wdrożenia
kropka
kropka
kropka

kropka Po godzinach

kropka
kropka
  
kropka
Partnerzy handlowi oraz firmy zaprzyjaźnione
kropka
kropka
 

 

  

reset2

 

kropka
 
 
   kropka
 
 
   kropka
 
  

 

kropka

 

 


Copyright © 2008 AKO